Page content

Homohuwelijk

Wat is een homohuwelijk?

Het homohuwelijk is de wettelijk geregelde, formeel bekrachtigde levensgemeenschap tussen twee volwassen personen van hetzelfde geslacht. In 2001 was Nederland het eerste land dat het homohuwelijk bij wet bekrachtigde. Juridisch gezien bestaat er niet zoiets als een homohuwelijk. Het huwelijk in Nederland is opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. Het concept heterohuwelijk is daarmee feitelijk komen te vervallen. In andere landen, waar het huwelijk nog niet is opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht, is partnerschapsregistratie soms wel mogelijk. Daar gelden dezelfde rechten en plichten als bij een huwelijk.

Comment Section

0 reacties op “Homohuwelijk

Plaats een reactie


*