Page content

Het huwelijk

Het huwelijk

Het huwelijk

Wanneer we spreken over het huwelijk hebben we het over de wettelijk geregelde, formeel bekrachtigde levensgemeenschap tussen twee volwassenen. Bij het huwelijk horen een aantal rechten en plichten die partners hebben ten opzichte van elkaar. Daarbij kun je denken aan het erfrecht en de onderhoudsplicht. Voor geregistreerd partnerschap gelden dezelfde rechten en plichten. Zo kun je de woorden gehuwd en huwelijk hier ook lezen als geregistreerd partnerschap.

Gebruik van elkaars achternaam

Na het huwelijk mag je de achternaam van je partner gebruiken. Dit naamgebruik kun je laten registreren bij de BKR (Basisregistratie Personen) van je gemeente, zonder toestemming van je partner. Het gaat enkel om gebruik van de achternaam van je partner. Jouw officiële achternaam blijft hetzelfde.
Vrije keuze om te getuigen in de rechtbank
Voor gehuwden geldt het verschoningsrecht. Dit recht houdt in dat je zelf mag bepalen of je tegen je partner, familie of familie van je partner wilt getuigen.

Verrichten van rechtshandelingen

Wanneer je gehuwd bent heb je bij bepaalde rechtshandelingen toestemming van je partner nodig. Denk daarbij aan het verkopen van een gezamenlijke woning, een groot gift of een grote uitgave.

Onderhoudsplicht

Twee gehuwden zijn elkaar te voorzien in levensonderhoud. Daarbij draag je naar rato bij aan huishoudelijke kosten. Beide partners zijn tevens aansprakelijk voor huishoudelijke schulden die een van beide partners aangaat.

Verzorging en opvoeding van eventuele kinderen

Beiden ouders zijn verplicht de financiële zorg en opvoeding op zich te nemen. Dit heeft ook betrekking op eventuele stief- of pleegkinderen.

Erfenis

Mits in een testament anders bepaald, ben je elkaars wettelijk erfgenaam als gehuwden.

Pensioen

Is er sprake van een pensioenregeling? Dan heeft je partner bij een scheiding recht op een deel van de uitkering die tijdens het huwelijk is opgebouwd. Er zijn verschillende manieren waarop de pensioenuitkering kan worden verevend, mocht er sprake zijn van een scheiding.
In het geval van overlijden van je partner, maak je zeer waarschijnlijk aanspraak op nabestaandenpensioen.

Vermogen en bezittingen

Mits anders afgesproken en vastgelegd (huwelijkse voorwaarden) trouw je automatisch in gemeenschap van goederen. Dit komt neer op een evenredige verdeling van zowel goederen en schulden op het moment dat jullie besluiten te scheiden, enkele zaken daargelaten. Zo vallen verknochte goederen en bezittingen die zijn verkregen onder een uitsluitingsclausule, buiten deze regeling. In de Wet Verevening Pensioenrechten is vastgelegd dat partners over en weer het recht hebben op het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

Gemeenschap van goederen

Per 1 januari 2018 verandert de wet. Gemeenschap van goederen gaat dan alleen over de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd. Dit vereist een grotere administratieve nauwkeurigheid: het is raadzaam om het ‘mijn en dijn’ van zowel voor als tijdens het huwelijk goed vast te leggen.

Comment Section

0 reacties op “Het huwelijk

Plaats een reactie


*