Page content

Wat is geregistreerd partnerschap?

Geregistreerd partnerschap

In totaliteit gaat geregistreerd partnerschap om:

  • Een vorm van samenleven;
  • Die wettelijk is geregeld;
  • Voor twee mensen van gelijk of verschillend geslacht;
  • Een vorm die formeel wordt geregistreerd;
  • Een formele registratie die vrijwel dezelfde gevolgen heeft als het huwelijk.

Geregistreerd partnerschap

Wanneer je besluit te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, behoren privé-eigendommen tot jullie gezamenlijke inboedel. De wetswijziging die bepaalt dat het alleen die goederen en schulden betreft die tijdens het huwelijk zijn verkregen, is ook van toepassing op geregistreerd partnerschap. Wil je afwijken van de standaardregels en afspraken? Dan kun je dit samen vastleggen in de akte van partnervoorwaarden.

In de nieuwe regeling per 1-1-2018 wordt de beperkte gemeenschap van goederen de standaard. Dat houdt in dat alleen het vermogen dat de partners tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwen gemeenschappelijk eigendom wordt. Bezittingen en schulden van vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap vallen niet in de gezamenlijke boedel. Ook schenkingen en erfenissen die worden ontvangen tijdens de huwelijks- of geregistreerde partnerschapsjaren blijven persoonlijk bezit.

Wat is het verschil tussen geregistreerd partnerschap en het huwelijk?

Geregistreerd partnerschap of trouwen

Geregistreerd partnerschap lijkt qua rechten en plichten veel op het huwelijk. Als er kinderen geboren worden binnen het geregistreerde partnerschap, dan hebben de beide partners net als bij het huwelijk, het gezag over de kinderen. Bij een scheiding met minderjarige kinderen dien je een rechter in te schakelen om het huwelijk of het geregistreerd partnerschap te ontbinden. Bij een geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kinderen, hoeft de scheiding niet langs de rechter te gaan.

Behalve de rechtsgang in geval van geen minderjarige kinderen, zijn er nog de volgende verschillen:

  • Het huwelijk vraagt om een officieel ‘ja-woord’. Dat is bij geregistreerd partnerschap overbodig;
  • Geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed;
  • Geregistreerd partnerschap kun je bij de gemeente omzetten naar een huwelijk middels een akte van omzetting. Een huwelijk kan echter niet omgezet worden naar geregistreerd partnerschap.

Comment Section

0 reacties op “Wat is geregistreerd partnerschap?

Plaats een reactie


*