Privacy Policy

Bescherming van jouw persoonsgegevens

Trouwambtenaar Sacha, gevestigd aan Kerkenbos 1331 6546BG Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Ik, als trouwambtenaar Sacha, wil graag bijdragen om van jullie bruiloft een onvergetelijke dag maken. Om dit te realiseren wil ik je graag hierover informeren. Ik bereik veel mensen via mijn website https://trouwambtenaarsacha.nl. Ik wil je graag een functionele website aanbieden die aan jouw verwachtingen voldoet. Om dit te kunnen doen gebruik ik websiteanalyse-tools, cookies, social plug-ins en advertentieplatforms. Deze programma’s registreren jouw sitegebruik en slaan gegevens daarover op. Ik gebruik deze data om bezoekstatistieken over mijn website te creëren en hiermee verbeteringen door te voeren. Hierbij verwerk ik op verschillende manieren jouw persoonsgegevens. 


Jouw privacy is voor mij erg belangrijk. In dit document leg ik je zo duidelijk mogelijk uit wat dit precies inhoudt, waarom ik dit doe en welke rechten jij kunt uitoefenen.


 * In dit document vinden jullie tevens een privacy protocol zelfstandig trouwambtenaar waarin ik omschrijf hoe ik omga met de privacy van gegevens bij een huwelijksvoltrekking (zie appendix 1)


Wanneer mail ik jou?

Ik mail jou alleen wanneer jij zelf een formulier van mij hebt ingevuld. Hierbij vraag ik alleen de noodzakelijke gegevens. Voordat ik jou iets kan toesturen, vraag ik jouw naam en e-mailadres. Jouw naam gebruik ik om de mail te personaliseren, het e-mailadres is noodzakelijk voor de toezending van de mail. Zonder deze gegevens kan ik jou niet e-mailen.


Wanneer je je inschrijft voor een van mijn nieuwsbrieven, ontvang je e-mails op basis van jouw persoonlijke voorkeur en interesses. Jouw gegevens komen na jouw aanmelding terecht in het programma Autorespond. Dit programma zorgt ervoor dat mailberichten worden verzonden en laat mij vervolgens zien of mijn mailtjes goed worden gelezen. Voor mij is het erg waardevol om te weten of jij een artikel gaat lezen, doorklikt naar een filmpje of wilt deelnemen aan een workshop. Ook kan ik deze informatie gebruiken om jou meer content te sturen over onderwerpen waarin jij geïnteresseerd bent. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming of andere doeleinden.


De toestemming om mail te ontvangen, kan altijd worden ingetrokken. Ik geef je onder iedere e-mail de mogelijkheid om jouw e-mailvoorkeuren binnen enkele muisklikken aan te passen of om je volledig uit te schrijven van alle e-mailcommunicatie. Mocht dit niet lukken, dan kun je altijd contact met mij opnemen en regel ik het alsnog.


Wanneer je je inschrijft voor een van mijn workshops of producten (zoals een workshop, webinar of e-materiaal) dan kan ik je e-mailen met informatie omtrent de workshop of het product. Ik stuur je géén berichten die niet gerelateerd zijn aan het door jou ingeschreven workshop of product. Wil je later ook andere content ontvangen, dan kan je hier zelf toestemming voor geven door middel van een opt-in via een van mijn kanalen (waaronder mijn website of service e-mail).


Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
 • Gegevens over jouw surfgedrag op mijn website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (alleen bij gebruik van een internet betaling)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker op mijn website ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@trouwambtenaarsacha.nl, dan verwijder ik deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Het afhandelen van een betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik bewaar jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring of zolang dit wettelijk verplicht is.

Als jij in ons mailingssysteem staat, bewaar ik jouw naam en e-mailadres met zorg. Als jij je hebt afgemeld van mijn e-maillijst, dan zorg ik ervoor dat jouw gegevens binnen 1 maand uit het systemen wordt verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden

Trouwambtenaar Sacha deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met de bedrijven die in opdracht van Trouwambtenaar Sacha je gegevens verwerken, heb ik een verwerkingsovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst draagt zorg voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Net zoals bijna alle websites die je bezoekt, gebruik mijn website cookies. Ik gebruik functionele cookies om mijn website beter te laten werken, analytische cookies zorgen voor een beter gebruiksgemak en tracking cookies laten ons zien wat mijn websitebezoekers op mijn website doen. Met deze gegevens kunnen ook advertenties worden aangeboden. Om mijn website te bezoeken, vraag ik jou akkoord te gaan met deze cookies, want dit ben ik verplicht. Cookies van derde partijen zijn ook nodig om filmpjes te kunnen tonen op mijn website of te zorgen dat je informatie kunt delen op sociale media. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Je kunt ook een browser-plugin zoals Privacy Badger installeren om (bepaalde) cookies te blokkeren.


Mijn website gebruikt de Facebook Pixel. Deze houdt bij welke pagina's je op mijn website bezoekt. De Facebook Pixel zorgt ervoor dat jij op Facebook relevante content van Trouwambtenaar Sacha te zien krijgt en dat mijn advertenties beter op jouw behoeftes worden afgestemd. Op die manier kan ik jou online beter bedienen. Je kunt via verschillende sociale media mijn artikelen delen via de zogenaamde 'social plug-ins'. Dat zijn knoppen van Facebook, LinkedIn, Google+, Instagram en Twitter. Op het gebruik van deze social media zijn hun algemene voorwaarden en hun privacybeleid van toepassing.  Je kunt het privacybeleid van Google, Instagram, LinkedIn, Twitter en Facebook lezen voor meer informatie over het privacybeleid van deze partijen.


Jouw privacy

De tools die ik gebruik voor de website analyses slaan geen volledige IP-adressen op. Hierdoor zijn jouw gegevens niet meer te herleiden naar jouw computer, tablet of telefoon. Als je mijn website bezoekt, vraag ik jou niet om gegevens in te vullen. Ik vraag dit alleen als je bijvoorbeeld een e-materiaal wilt downloaden en ik dit e-materiaal naar jouw mail toesturen. Voor het toesturen van e-materiaal vraag ik nooit meer informatie dan noodzakelijk. De informatie die ik van jou heb, geef of verkoop ik nooit aan andere partijen en de informatie die ik verzamel is veilig bij mij.


Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht er ondanks al mijn inspanningen een datalek voorkomen, dan meld ik dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en neem ik contact met je op. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@trouwambtenaarsacha.nl.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@trouwambtenaarsacha.nl. Ik reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.


Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Appendix 1: Privacy protocol van de zelfstandig Trouwambtenaar

Dit protocol geeft duidelijkheid over de verkrijging, het gebruik, de bewaring en de vernietiging van persoonsgegevens van bruidsparen en hun getuigen. Waar gesproken wordt over huwelijksvoltrekking wordt ook partnerschapsregistratie of ceremoniële verbintenis bedoeld.


Verkrijgen van gegevens

Persoonsgegevens en contactgegevens worden verkregen via de gemeente, het bruidspaar of via een derde met toestemming van het bruidspaar.


Gebruik van gegevens

Om een huwelijk te kunnen voltrekken zijn de persoonsgegevens van jullie, als bruidspaar, voor verschillende doeleinden noodzakelijk:

 • Bij een wettig huwelijk ben ik als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand hoofdelijk aansprakelijk. Om die reden is het belangrijk om jullie identiteit vast te stellen. Het controleren van jullie identiteitsbewijs is voldoende. Ik maak, vraag of sla geen kopieën op.
 • Als zelfstandig trouwambtenaar ben ik verplicht een boekhouding bij te houden. Om een factuur te kunnen sturen heb ik jullie naam en adresgegevens nodig. De boekhouding dien ik vijf jaar te bewaren.
 • Om te corresponderen met jullie is het van belang emailadressen en telefoonnummers op te slaan. Nadat de voltrekking is gedaan en deze is nabesproken vernietig ik deze contactgegevens.
 • Heb ik op jullie verzoek ook contact gezocht met familie of vrienden, dan worden deze gegevens na de voltrekking vernietigd of verwijderd.
 • Ik verwerk persoonlijke informatie van jullie tot een speech. Deze speech wordt na de huwelijksvoltrekking vernietigd en de digitale versie wordt geanonimiseerd opgeslagen. Dit houdt in dat ik jullie persoonsgegevens verwijder alvorens deze wordt opgeslagen. Aantekeningen vernietig ik eveneens.
 • Voor de voltrekking van het huwelijk zijn slechts naamgegevens noodzakelijk. Verdere persoonsgegevens staan op de akte vermeld welke ik via de gemeente verkrijg. Deze akte wordt opgeslagen in de registers van de burgerlijke stand. Indien voor een ceremoniële verbintenis een certificaat wordt gemaakt, bepalen jullie zelf welke gegevens jullie hiervoor verstrekken. Deze gegevens worden direct na de ceremonie verwijderd.

Bewaren van gegevens

Ik sla uitsluitend gegevens op die om wettelijke redenen dienen te worden bewaard. Deze gegevens worden digitaal opgeslagen. Ik doe al het mogelijke om digitale bestanden te beschermen. Ik zorg voor een goede beveiliging bestaande uit een up-to-date virusscanner en een sterk wachtwoord van minimaal 16 tekens. Het wachtwoord wordt minimaal een keer per jaar gewijzigd.


Vernietiging van gegevens

Indien gegevens op papier staan vernietig ik deze, zodra gebruik hiervan niet meer noodzakelijk is. Hiervoor gebruik ik een papiervernietiger. Bestandsmappen, documenten en e-mails op mijn computer, tablet, telefoon of in de cloud worden worden door mij gewist, zodra het gebruik hiervan niet meer noodzakelijk is.


Informatie, inzage en correctie

Jullie hebben ten alle tijden recht op informatie, inzage en correctie van de gegevens die jullie hebben verstrekt.


Mocht er alsnog iets onduidelijk zijn, stuur dan een mail naar info@trouwambtenaarsacha.nl of bel met mij op telefoonnummer 024-2122018.


Sacha Bucciarelli


Laatst bijgewerkt op 20 juni 2018.